Seo Onpage Blogspot #1 Tối ưu Hóa HTML 5 Cho Blogger

watch_later 22/7/16
QC

Chuẩn hóa html5 cho templates blogspot của bạn chuẩn HTML 5 [ W3C ], Cách sữa lỗi html5 cho blogspot, tối ưu hóa html5 cho blogger, sữa lỗi html5 cho blogspot, cách sữa lỗi html5 cho blogspot mới nhất, cách tối ưu hóa hlmt 5 cho blogger

Chỉnh sửa html5 cho blogspot, chỉnh sữa templates blogspot chuẩn html 5 , tối ưu hóa html 5 cho blogspot, cách chỉnh sửa html5 cho blogger, Seo Onpage Blogspot #1 Tối ưu Hóa HTML 5 Cho Blogger

Chỉnh sữa phần khai báo HTML cho chuẩn HTML 5 hiện nay

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang='vi' xml:lang='vi' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
Thay Bằng Đoạn Code Sau, Các bạn xóa hết phần <html> và thay bằng <HTML> - Đoạn ở dưới bạn thay </html> thành </HTML> ví dụ như sau :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html>
<HTML lang='vi'>
<head>
Lưu ý : Nếu Các Bạn Lưu Lại Lỗi Thì Các Bạn Tới Phần <b:template-skin> ... ]]></b:template-skin> rồi copy nội dung trong phần đó rồi di chuyển đoạn code trong đó tới  <b:skin>. Rồi các bạn xóa đoạn <b:template-skin> ... ]]></b:template-skin> rồi sẽ lưu lại được.

Xóa Thanh Navar để chuẩn HTML 5

- Bằng Cách chèn đoạn code phía dưới vào trước thẻ <body>
<!--<body>-->
Khi lưu lại sẽ có thông báo hỏi bạn có muốn xóa thanh Nabar thì đừng chọn nha
Tiếp Nhé Thay đoạn </body> thành 
&lt;!--</body>--&gt;&lt;/body&gt;

Xóa Đoạn Code Chỉnh Sữa Bài Viết và Chỉnh Sữa Widgets Để Chuẩn HTML 5 

<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>
<b:include name='quickedit'/>
- Tìm 2 đoạn code trên và xóa nó nhé để cho templates của bạn Chuẩn Hóa HTML 5

Thêm Thuộc Tính ALT Cho Hình Ảnh Blogspot

<img src="URL_ANH" />
Thay Bằng đoạn code sau
<img src="URL_ANH" alt="mô tả cho hình ảnh" /> 

Thay Thế <b:include data='blog' name='all-head-content'/> Sau để chuẩn Seo Hơn.

<meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
<meta content='blogger' name='generator'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;favicon.ico&quot;' rel='icon' type='image/x-icon'/>
<link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl + &quot;feeds/posts/default?alt=rss&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - RSS&quot;' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>
<link expr:href='&quot;http://www.blogger.com/feeds/&quot; + data:blog.blogId + &quot;/posts/default&quot;' expr:title='data:blog.title + &quot; - Atom&quot;' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
<link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
<link expr:href='data:blog.homepageUrl' rel='openid.delegate'/>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
<link expr:href='data:blog.postImageThumbnailUrl' rel='image_src'/>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.metaDescription != &quot;&quot;'>
<meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
<b:else/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - &quot; + data:blog.title' name='description'/>
</b:if>
</b:if>

Xem Thêm :  Code tạo hộp chát hỗ trợ cho blogger

Từ khóa : Chỉnh sửa html5 cho blogspot, chỉnh sữa templates blogspot chuẩn html 5 , tối ưu hóa html 5 cho blogspot, cách chỉnh sửa html5 cho blogger, Seo Onpage Blogspot #1 Tối ưu Hóa HTML 5 Cho Blogger


Vnlike247.Net

avatar
ssssssssssss person

cách chỉnh sữa html5 cho blogspot

delete lúc 20:27 23 tháng 7, 2016
avatar

bác cho em xin thẻ meta chuẩn seo cho blogger không? em mù tịt về mấy cái này quá bác inbox em qua facebook nhé https://www.facebook.com/mem.mem.351756

delete lúc 19:46 7 tháng 8, 2016
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
avatar

We are leading digital marketing company in Toronto. Our services include SEO, SMO, Google ads, Facebook ads.

delete lúc 10:32 7 tháng 1, 2021
avatar

We are a leading digital marketing company in Brampton. Our services include SEO, SMO, Google ads, Facebook ads.

delete lúc 03:17 12 tháng 2, 2021sentiment_satisfied Emoticon