Hướng dẫn tạo random Post Widget Cho Blogspot

watch_later 7/27/16
QC

Random Post Widget Cho Blogspot là giống như bài đăng phổ biến, nhưng Random Post là bài đăng hiện ra ngẫu nhiên, cho phép độc giả lựa chọn bài không theo thứ tự bài viết. Random Post Widget Cho Blogger cũng ảnh hưởng đến 1 phần seo của bạn. Nó Có Khả năng liên kết nội bộ nhằm seo các link trong trang của bạn lên.

Random Post Widget Cho Blogspot, Hướng dẫn tạo random Post Widget Cho Blogspot, cách tạo random Post cho blogger

Lợi ích của Random Post Widget Cho Blogspot là tạo nguồn liên kết nội bộ cho blogspot của bạn, Giữ Các độc giả ở lâu hơn với trang Blogger / Web của bạn.

Đầu tiên chúng ta đăng nhập vào tài khoản Blogger => Vào Bố Cục => Thêm tiện ích HTML/JAVASRIPT và dán đoạn code bên dưới vào Widget.
<ul id="random-posts"></ul>
<style scoped="" type="text/css">
#random-posts{list-style:none;margin:0;padding:0}
#random-posts li{padding:0 0 5px 0;font-size:90%;margin:5px 0;border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,0.1)}
#random-posts li a{color:#333}
</style>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var homePage = "http://www.bitdesigner.net",
numPosts = 8;
function randomPosts(a){if(document.getElementById("random-posts")){var e=shuffleArray(a.feed.entry),title,link,img,content="",ct=document.getElementById("random-posts");for(var i=0;i<numPosts;i++){for(var j=0;j<numPosts;j++){if(e[i].link[j].rel=="alternate"){link=e[i].link[j].href;break}}var title=e[i].title.$t;content+='<strong><li class="random-posts"><a href="'+link+'" title="'+title+'" target="_blank">'+title+'</a></li></strong>'}ct.innerHTML=content}}function shuffleArray(arr){var i=arr.length,j,temp;if(i===0)return false;while(--i){j=Math.floor(Math.random()*(i+1));temp=arr[i];arr[i]=arr[j];arr[j]=temp}return arr}var random_post=document.createElement('script');random_post.src=homePage+'/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&orderby=published&max-results=999&callback=randomPosts';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(random_post);
//]]>
</script>
 Tiếp theo chúng ta lưu lại. Các bạn có thể chỉnh sữa các thông số sau đây
  1. Đây là url để hiện bài đăng : http://www.bitdesigner.net
  2. Đây là số lượng bài viết được hiển thị : numPosts = 8 
Còn Nhiều Thủ Thuật Blogspot Hơn Nữa Các bạn Có Thể Xem Tại Đây : Cách Tạo Bài Viết Liên Quan Nằm Trong Bài Viết Blogger


Vnlike247.Netsentiment_satisfied Emoticon