Seo Onpage Blogspot #2 Tối ưu Hóa CSS Cho Blogger

watch_later 22/7/16
QC
tối ưu css cho template blogspot, cách tối ưu css cho blogspot hiện nay, hướng dẫn chỉnh sửa chuẩn css cho blogger, cách chỉnh sữa css cho blogger

Không chỉ là tối ưu HTML 5 mà chúng ta còn tối ưu cả CSS cho templates Blogpsot của chúng ta chuẩn seo hơn. vì vậy hôm nay Bít Designer sẽ hướng dẫn cho các bạn tối ưu css cho blogspot

Xem Thêm : Tối ưu hóa HTML 5 cho blogspot

Bước đầu chúng ta tối ưu hóa CSS3 cho Font-Awesome và Font Google

Khi sử dụng Font Google và Font Awesome thì khá suất hiện khá nhiều lỗi vặt về CSS, nên mình sẽ hướng dẫn cho cac bạn khắc phục lỗi này
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Ruda:400,700' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.2.0/css/font-awesome.min.css' rel='stylesheet'/>
Chúng ta thay bằng đoạn code sau để chuẩn hóa CSS
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function loadCSS(e, t, n) { "use strict"; var i = window.document.createElement("link"); var o = t || window.document.getElementsByTagName("script")[0]; i.rel = "stylesheet"; i.href = e; i.media = "only x"; o.parentNode.insertBefore(i, o); setTimeout(function () { i.media = n || "all" }) }
loadCSS("//fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,400italic,700");loadCSS("//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400italic,400,700");loadCSS("//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.6.2/css/font-awesome.min.css");
//]]>
</script>
Tối ưu hóa CSS phần <b:skin> để chuẩn CSS hiện nay cho Template Blogspot
<b:skin><![CDATA[/* */ ]]></b:skin>
Thay Bằng Đoạn Code Sau
&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;&lt;!-- /*<b:skin><![CDATA[/* */]]></b:skin>
Mình Sẽ Cập Nhật Thêm. Chúc các bạn tối ưu css cho template blogger của các bạn thành công.

Vnlike247.Netsentiment_satisfied Emoticon