Code tạo banner quảng cáo 2 bên cho blogger

watch_later 30/7/16
QC

Cách tạo banner quản cáo 2 bên cho blogspot hoặc website hiện nay có rất nhiều. Nhưng nó chưa được bắt mắt cho lắm nên hôm nay bit designer sẻ giới thiệu cho các bạn tạo banner quản cáo 2 bên.

tạo quản cáo 2 bên cho blogspot, code tạo quản cáo 2 bên cho blogger, cách tạo quản cáo 2 bên cho web, code tạo quản cáo hai bên cho blogger

Hướng dẫn tạo banner quảng cáo 2 bên cho blogspot - Website

Bước 1 : Đăng Nhập Vào Tài Khoản Blogger => Vào Bố Cục => Thêm Tiện ích HTML/JAVASRIT Rồi Thêm Đoạn Code Bên Dưới Vào
<style scoped='' type="text/css">
#iklankirikanan{position:fixed;_position:absolute;top:0;right:0;width:160px;clip:inherit;_top:expression(document.documentElement.scrollTop+
document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft+ document.documentElement.clientWidth - offsetWidth)}
</style>
<script type="text/javascript">
function get_cookie(Name){var search=Name+"="var returnvalue="";if(document.cookie.length>0){offset=document.cookie.indexOf(search)if(offset!=-1){offset+=search.length end=document.cookie.indexOf(";",offset);if(end==-1)end=document.cookie.length;returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset,end))}}return returnvalue}function close1(){if(persistclose)document.cookie="remainclosed=1"document.getElementById("iklankirikanan").style.visibility="hidden"}if(window.addEventListener)window.addEventListener("load",staticbar,false)else if(window.attachEvent)window.attachEvent("onload",staticbar)else if(document.getElementById)window.onload=staticbar
</script>
<br />
<div class="clear">
</div>
<div id="iklankirikanan">
<div style="text-align: right;">
<a href="" onclick="close1(); return false"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9gsKkM2YFpa7Bhuaj92wfPXaDA1xvTO9nzHh7Zb89v6BT-S6TgJm4_eywpj6Pt3fr709Z5gCyb-03IofFdWa3R6xu-D7_8HpnSBnmIFbhSn6HmFaG4Oj8HlvDdvGhJYmIaYXNnjVK-r9r/s1600/close-btn.png" /></a></div>
<div onclick='close1()'>
<div style="background: #fff;">
<a target="_blank" href="LINKxxx"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLYczlPqsyv_g_rV6yaB6OGj4G2cddZ1a3TBGn6yHukXI7BR5DuLXoVck3S315Y2UNlZ8dBc5eXpZ-H5ZTnACYzT1yRa3ccrSMqAOyaiTshWFXLHCERlFiUKXGYQNGULBJxLAkpFCSNKS_/s1600/ban-melayang.gif" style="border: none;" alt="Iklan Melayang" /></a></div>
</div></div>
<style scoped='' type="text/css">
#iklankirikanan1{position:fixed;_position:absolute;top:0;left:0;width:160px;clip:inherit;_top:expression(document.documentElement.scrollTop+
document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight);_left:expression(document.documentElement.scrollLeft+ document.documentElement.clientWidth - offsetWidth)}
</style>
<script type="text/javascript">
function get_cookie(Name){var search=Name+"="var returnvalue="";if(document.cookie.length>0){offset=document.cookie.indexOf(search)if(offset!=-1){offset+=search.length end=document.cookie.indexOf(";",offset);if(end==-1)end=document.cookie.length;returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset,end))}}return returnvalue}function close11(){if(persistclose)document.cookie="remainclosed=1"document.getElementById("iklankirikanan1").style.visibility="hidden"}if(window.addEventListener)window.addEventListener("load",staticbar,false)else if(window.attachEvent)window.attachEvent("onload",staticbar)else if(document.getElementById)window.onload=staticbar
</script>
<br />
<div class="clear">
</div>
<div id="iklankirikanan1">
<div style="text-align: left;">
<a href="" onclick="close11(); return false"><img src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9gsKkM2YFpa7Bhuaj92wfPXaDA1xvTO9nzHh7Zb89v6BT-S6TgJm4_eywpj6Pt3fr709Z5gCyb-03IofFdWa3R6xu-D7_8HpnSBnmIFbhSn6HmFaG4Oj8HlvDdvGhJYmIaYXNnjVK-r9r/s1600/close-btn.png" /></a></div>
<div onclick='close11()'>
<div style="background: #fff;"><a target="_blank" href="LINK xxxx"><img style="border: none;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLYczlPqsyv_g_rV6yaB6OGj4G2cddZ1a3TBGn6yHukXI7BR5DuLXoVck3S315Y2UNlZ8dBc5eXpZ-H5ZTnACYzT1yRa3ccrSMqAOyaiTshWFXLHCERlFiUKXGYQNGULBJxLAkpFCSNKS_/s1600/ban-melayang.gif" width="160" height="600"/></a><p></p></div></div></div>
Bước 2 : Lưu Lại Và Xem Kết Quả Nhé
Ngoài ra các bạn có thể xem các bitxeben template blogspot đẹp và các thủ thuật khác ở Bít Designer

Vnlike247.Net

avatar

sao không xóa quảng cáo đó dc

delete lúc 04:54 28 tháng 5, 2020sentiment_satisfied Emoticon